Izvodimo sve vrste limarskih radova u građevinarstvu.

Objekte pokrivamo rolovanom limom i limenim crep pločama, a ugrađujemo pocinkovane, plastificirane, aluminijumske i bakarne oluke.

Sva limarija koju ugrađujemo je najboljeg kvaliteta.

limarski radovi na kuci

Prednosti korišćenja rolovanih profilisanih limova su: brza montaža, dug vek trajanja i povoljna cena. Rolovani profilisani limovi se izrađuju od plastificiranig i pocinkovanog lima debljine od 0,5 do 0,8 mm ili od aluminijumskog lima debljine 0,7 do 1,5 mm. Ove limove je moguće postaviti na čeličnoj, betonskoj ili drvenoj podkonstrukciji. Njime možemo pokrivati strme krovove, kao i one sa malim nagibom i velikim rasponom između nosača. Rolovanom  limom se oblažu i pokrivaju poslovni i sportski objekti, kao i proizvodne hale.

Crep ploče su dugotrajne, imaju malu težinu, brzo se ugrađuju, a dizajnirane su kao tradicionalan crep. Pri renoviranju krova uglavnom ne treba skidati stari krov. Crep ploče su pogodne za pokrivanje kuća, velikih stambenih objekata, ali i montažnih objekata i drugih lakih konstrukcija.

Oluci koje postavljamo se izrađuju od pocinkovanog čeličnog, aluminijumskog ili bakarnog lima ili plastike. Ponudićemo Vam rešenja za odvođenje vode sa krovnih površina jer u suprotnom vlaga može oštetiti fasadu i zidove kao i unutrašnjost Vašeg objekta. Vi ćete izabrati tip i boju oluka jer i onu mogu biti diskretan ukras Vašeg objekta.