Posao zidanja i malterisanja ne obuhvata samo obavljanje posla već i izbor materijala.

Pomoći ćemo Vam da pronađete odgovarajuće materijale koji će biti usklađeni sa Vašim životnim prostorom. Materijal mi dovozimo, a zatim  počinjemo sa radom.

Naši zidari se tačno pridržavaju datih nacrta i kontrolišu vertikalnost i horizontalnost zidova. Zidamo ciglom, blokovima ili kamenom. U radu koristimo sve vrste cigli: fasadnu, silikatnu i ukrasnu, u zavisnosti od Vaše želje.

Malterisanje počinje kad se završe svi ostali radovi - ugradnja stolarije, postavljanje elektroinstalacije i vodovodne instalacije.Malter se nanosi u više slojeva, a u zavisnosti od vrste podloge postoje različite vrste malterisanja. Postoji ručno malterisanje i mašinsko malterisanje. Ručno malterisanje Za malterisanje zidova potrebni su cement, pesak i voda. Majstor će najpre dobro pripremiti površinu, jer je to ključ uspešnog posla a onda će da nabacuje malter na zid snažnim zamasima ručnog zgloba. Sve to lako zvuči kada se tako kaže ali kada se pristupi radu nije sve baš tako jednostavno. Mogu se desiti greške, pa je za ovaj posao bitno da majstor ima iskustva i da je "nežne" ruke . Mašinsko malterisanje Mašinsko malterisanje je poseban vid malterisanja gde se uz odgovarajuće mašine nanosi fabrički pripremljen malter - mašinski malter. Takav malter se doprema u džakovima ili u rinfuzi pomoću silosa.

Zidovi se malterišu u tri faze: prvi sloj je cementno malterisanje, zatim se nanosi srednji sloj maltera i na kraju završni sloj.Po završenom malterisanju, potrebno je da se površine dobro osuše da bi se mogle impregnirati i gletovati pre bojenja.

Malterisanju se daje veliki značaj jer pored dobijanja glatkih i ravnih zidova, malterisanjem se postiže dobra izolacija. Dobro izmalterisani zidovi će smanjiti troškove molerskih i keramičarskih radova.

Pridržavamo se datog uputstva i kvalitetno obavljamo posao.